روابط عمومی: جلسه شورای رؤسای دانشکده، مراکز آموزشی و مدیران گروه با معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به منظور هماهنگی برنامه های آموزشی در ترم تابستان در محل اتاق معاون آموزشی برگزار گردید.
در ابتدای جلسه دکتر جلیل اجلی معاون آموزشی دانشگاه، نظارت بیشتر در برنامه ریزی درسی  و تجلیل از استادان برجسته را از رؤسای دانشکده ها و مراکز آموزشی خواستار شد و گفت: مدیران گروه، رؤسای دانشکده ها و مراکز آموزشی می توانند در اجرای برنامه ها، مباحث مختلف و مرتبط با امور دانشگاه مشارکت داشته باشند.
وی همچنین سرلوحه قرار دادان انضباط در برنامه ها، اهتمام ویژه به وضعیت معیشتی همکاران و شرکت در جذب دانشجو، تصویب رشته های پر متقاضی، شرکت فعال و داشتن حساسیت ویژه در برگزاری و افزایش سطح کیفی امتحانات، نهایی نمودن چارت درسی تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری را از دیگر موارد مورد اشاره و ضروری عنوان کرد.
در ادامه جلسه مواردی در خصوص موضوعات مختلف بحث و تصمیماتی از جمله: معرفی تمامی استادان حق التدریس به ستاد هماهنگی استان برای اخذ مجوز تدریس و بررسی صلاحیت اولیه آنها در شورای آموزشی قبل از معرفی، بازدید هایی با هماهنگی معاون آموزشی واحد و مدیران گروه از مدارس و هنرستان های شهرستان به منظور اطلاع رسانی مناسب در جهت جذب دانشجو و معرفی رشته ها، برنامه ریزی دانشجویان دو ترم مشروطی، ارتباط تنگاتنگ بین مدیران گروه با همکاران حوزه آموزش و آموزش نرم افزارهای آموزشی به آنها، هماهنگی رؤسای مراکز با مدیران گروه در برنامه ریزی درسی، تاکید بر تعداد مجاز واحد درسی استادان برای ترم تابستان در مجموع 12 واحد در کلیه مراکز و واحد مادر، فعال شدن جلسات گروه توسط مدیران گروه و گزارش آن به صورت ماهانه و ... اتخاذ گردید.نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com