مسابقه عکاسی دانشجویی " سلفی با طبیعت و درختان "
با جوایز ارزنده
آخرین مهلت ارسال: 15/1/94
اطلاعات بیشتر در صفحه اول فرهیختگان 19 اسفند و سایت ایسکا نیوز
 
دبیرخانه تشکلها