طی 6 ماه اخیر در واحد میانه صورت گرفت؛
چاپ 30 عنوان مقاله در مجلات ISI، علمی پژوهشی و کنفرانسهای بین المللی و ملی 
توسط اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

خبرگزاری آنا: رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه از ارائه و چاپ 30 عنوان مقاله اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در مجلات ISI، علمی پژوهشی، کنفرانسها و همایشهای بین المللی و ملی خبر داد.
مهندس عباس نعمتی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا با بیان این مطلب افزو: در طی شش ماه اخیر اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه موفق به چاپ مقالات ISI، ISC، علمی پژوهشی و نیز ارائه مقاله بصورت سخنرانی و و پوستر در همایش ها و کنفرانس های معتبر بین المللی و ملی شدند. وی با اشاره به اینکه اکثریت اعضا، دانشجویان، فارغ التحصیلان و اعضای هیات علمی واحد میانه می باشند، عنوان کرد: اکثر مقالات ارائه شده اعضای باشگاه، مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و تحقیقات کاربردی آنها می باشد و مطابق بخشنامه سازمان مرکزی و بر اساس نگارش فرمت صحیح نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در مقالات، به این عزیزان جایزه و تسهیلات ویژه تعلق گرفته است.
عضو هیات علمی گروه مهندسی برق واحد میانه در ادامه گفت: بر اساس نگارش فرمت صحیح نام دانشگاه آزاد اسلامی و واحد مربوطه و نیز باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در مقالات، بر اساس اعتبار ژورنالها و کنفرانسها، ضمن برخورداری اعضای باشگاه (دانشجویان و فارغ التحصیلان) از امتیازات ویژه جایزه و تسهیلات، اعضای هیات علمی عضو باشگاه علاوه بر برخورداری از جایزه و تسهیلات از امتیاز ترفیع و ارتقا نیز برخوردار می شوند که این از مزیت های ویژه عضویت در باشگاه برای اعضای هیات علمی محسوب می گردد.
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه از تاثیرگذاری تولیدات علمی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در سطح کشورابراز امیدواری کرد و اظهار داشت: بعد از تأیید مقالات اعضای باشگاه توسط سازمان مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مقالات و تولیدات علمی، اعضا می توانند در امتیاز بندی درجه و سطح واحدهای دانشگاهی نیز تاثیر گذار باشند.
نعمتی در پایان سخنان خود از تلاش ها و فعالیت های کلیه اعضای باشگاه واحد میانه تقدیر و تشکر نمود.
عناوین مقالات چاپ شده به شرح زیر اعلام می گردد:

1- چاپ مقاله آقای علی خانی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در ژورنال ISI انگلستان با عنوان
Easy simultaneous synthesis–immobilization nanosized CuO–ZnO on perlite as a photo catalyst for degradation of acid orange 7 from aqueous solution in the presence of visible light; Desalination and Water Treatment; 2015
2- چاپ مقاله آقای مهدی قربانی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در ژورنال علمی پژوهشیIPASJ International Journal of Computer Science IIJCS، با عنوان " Detection of Copy-Move Forgery using Haar-like features" ؛ 2014
3- چاپ مقاله آقای امین محمدی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در ژورنال ISI "Advances in "Civil and Environmental Engineering با عنوان NTRODUCING A MODEL BASED ON THE FUZZY LOGIC AND THE NEURAL NETWORKS FOR THE OPTIMAL POSITIONING OF THE LOGISTIC TERMINALS؛ 2014
4- چاپ مقاله آقای آرش نعمتی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در ژورنال ISI Energy Conversion and Management با عنوان "A numerical investigation on the influence of EGR in a supercharged SI engine fueled with gasoline and alternative" ؛ 2014
5- چاپ مقاله آقای جعفر اسدپور عضو باشگاه پــــژوهشگران جوان و نخبگان واحـــد میانه در ژورنال ISI با عنـوان Computing modified eccentric one-square carbon nanocones connectivity polynomial by use of a numerical method
6- چاپ مقاله آقای محرم شریفی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در ژورنال علمی پژوهشی Modern Journal of Language Teaching Method با عنوان ON THE CORRELATION AMONG IRANIAN EFL LEARNERS' EMOTIONAL INTELLIGENCE, SELF ESTEEM, AND FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM ANXIETY؛ 2014
7- چاپ مقاله آقای شهریار اکبری نیا عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در ژورنال علمی پژوهشی "فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین درمهندسی مواد" با عنوان توليد تركيب NiTiنانو ساختار با استفاده از فرآیند آلیاژ سازی مکانیکی و نانوكريستاليزاسيون فاز آمورف؛ 1393
8- چاپ مقاله آقای سلیمان جمشیدی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در مجله علمی پژوهشی "فصنامه تحقیقات بیماری های گیاهی" با عنوان " اثر ضدباکتریایی اسانس گل و عصارۀ اندام های گیاهی سرخارگل بر باکتری Pectobacterium caratovorum subsp. Caratovorum در شرایط آزمایشگاه" ؛ 1393
9- چاپ مقاله الناز طاهری عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در ژورنال ISI African Journal of Traditional, Complementary and Alternative medicines با عنوان "A CHECKLIST OF THE FLORA OF SHANJAN PROTECTED AREA, EAST AZERBAIJAN PROVINCE, NW
10- چاپ مقاله آقای مهدی قربانی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در ژورنال علمی پژوهشی سیستمهای هوشمند در مهندسی برق با عنوان " کشف جعل کپي- انتقال تصاوير ديجيتال با استفاده از تبديل موجک و تجزيه ضرايب تبديل کسينوسي" ؛ 1393
11- چاپ مقاله آقای شهریار اکبری نیا عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در ژورنال علمی پژوهشی فرایندهای نوین در مهندسی مواد با عنوان "ساخت ايمپلنت حافظه دار متخلخل دندان از جنس آلياژ NiTi به روش متالورژي پودر"؛ 1393
12- ارائه مقاله خانم فریبا عباسی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در کنفرانس بین المللی International conferences on Economics, accounting, managements and social sciences با عنوان "The Optimal Size of Breeder Laying Hens in Khorasan Razavi" ؛ 2014
13- چاپ مقاله آقای مهدی قربانی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در ژورنال علمی پژوهشی Majlesi Journal of Multimedia Processing با عنوان "Reduced Time Complexity for Detection of Copy-Move Forgery " ؛ 2014
14- چاپ مقاله خانم معصومه شاهمرادی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در مجله علمی پژوهشی "فصل نامه دانش نوین کشاورزی پایدار" با عنوان " اثر کودهای آلی و شیمیایی نیتروژنی بر برخی از خصوصیات خاک و گیاه ذرت شیرین رقم گرده¬افشان"
15- ارائه مقاله آقای امین محمدی و شهرام موسوی اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در پانزدهمین کنفرانس عمران سراسر کشور؛ دانشگاه ارومیه؛ با عنوان "عملکرد دولفین‌های صلب و انعطاف‌پذیر در حمل و نقل دریایی" ؛ 1393
16- ارائه مقاله خانم معصومه شاهمرادی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی با عنوان "مطالعه اثر مواد شیمیایی بر روی سلامت انسان و محیط زیست" ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، جزیره قشم
17- ارائه مقاله آقای امین محمدی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در پانزدهمین کنفرانس عمران سراسر کشور؛ دانشگاه ارومیه با عنوان "بهینه سازی زمان سفر با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان بهبود یافته" ؛ 1393
18- ارائه مقاله خانم معصومه شاهمرادی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی با عنوان " ارزیابی اثر تلقیح باکتریهای محرک رشد، سطوح کودهای آلی و اوره بر کارایی مصرف نیتروژن در گیاه ذرت شیرین" ؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، جزیره قشم

19- ارائه مقاله آقای امین محمدی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه " در پانزدهمین کنفرانس عمران سراسر کشور؛ دانشگاه ارومیه، با عنوان "افزایش سطح ایمنی موتورسیکلت سواران از طریق ساماندهی سیستم حمل ونقل موتوری در فضای شهری ؛ 1393
20- ارائه مقاله آقای امین محمدی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت و بیومس با عنوان "تکنولوژی های کنترل آلودگی هوا و فناوری هایی در بخش حمل و نقل" ؛ 1393
21- ارائه مقاله خانم معصومه شاهمرادی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در دومین کنفرانس بین المللی The second international conference on agriculture and natural resources بصورت سخنرانی در دانشگاه رازی کرمانشاه با عنوان "Different amount of nitrogen and vermicompost effects on some soil properties and sweet corn traits"
22- ارائه مقاله خانم زینب میرزایی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان؛ " Preparation of nano Fe2O3-ZnO for removal of methyl orange from aqueous solution" در همایش ملی شیمی پاک دانشگاه آزاداسلامی واحد میانه – اردیبهشت93
23- ارائه مقاله آقای حامد شامی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان؛ " Preparation of expanded perlite from perlite ore of Miyaneh and its application in removal of organic dye from aqueous solution در همایش ملی شیمی پاک دانشگاه آزاداسلامی واحد میانه
24- ارائه مقاله آقای علی خانی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان؛" The preparation of Red-Ox nano composite based on Zinc oxide (ZnO) and its application in removal of organic dye from aqueous solution" در همایش ملی شیمی پاک دانشگاه آزاداسلامی واحد میانه
25- ارائه مقاله آقای علی خانی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان؛ Kinetic study of decolorization acid process of orange 7 from aqueous solutions using nanosized CuO-ZnO/visible light در همایش ملی شیمی پاک دانشگاه آزاداسلامی واحد میانه
26- ارائه مقاله آقای علی خانی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان؛ Decolorization of acid orange 7 from aqueous solutions by nanosized CuO-ZnO/visible light در ششمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
27- ارائه مقاله آقای آرش نعمتی عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان؛ "Simultaneously Reduction of NOx and Soot Emissions in a partially premixed gasoline fueled compression ignition در همایش ملی شیمی پاک دانشگاه آزاداسلامی واحد میانه
28- ارائه مقاله آقای ناصر محبعلی پور عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان؛ " اثر متقابل محلول­پاشی مواد ضد تعرق وقطع آبیاریبر صفات مورفولوژیک و عملکرد در کشت دوم آفتابگردان رقم فرخ در منطقه میانه" در همایش ملی شیمی پاک دانشگاه آزاداسلامی واحد میانه
29- ارائه مقاله آقای حسن نورافکن عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان؛ The effect of seed priming with salicylic acid, potassium nitrate and Iron nano chelate on seed germination of two ecotypes of Plantago major L. under salt stress
30- ارائه مقاله آقای نادر جعفر زاده عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه با عنوان؛ Removal of reactive blue 221 organic dyestuff from contaminate water by used the Photoelectro-Fenton process under visible light در همایش ملی شیمی پاک دانشگاه آزاداسلامی واحد میانه

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com