کارشناس ارشد تصویب مراکز تحقیقاتی کشاورزی سازمان مرکزی؛
واحد میانه ظرفیت خوبی برای تولید محصولات کشاورزی سالم، گیاهان دارویی و ارگانیک دارد 1
خبرگزاری آنا: خانم دکتر احمدی کارشناس ارشد مرکز تحقیقاتی کشاورزی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: امروزه اهمیت گیاهان دارویی و طب ایرانی و شناساندن نقش حیاتی آن در پیشبرد اهداف ملی، منطقه ای و جهانی برای تحقق سلامت و نشاط جوامع، خودکفایی دارویی، ایجاد اشتغال، توسعه اقتصادی، امنیت غذایی و حفظ ذخایر ژنتیکی و حضور فعال در بازارهای جهانی بر کسی پوشیده نیست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، خانم دکتر احمدی در جریان بازدید از امکانات، تجهیزات و آزمایشگاه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه جهت راه اندازی و تأسیس مرکز تحقیقاتی کشاورزی، تولید گیاهان دارویی و محصولات ارگانیک در این واحد دانشگاهی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه ظرفیت خوبی برای تولید محصولات کشاورزی سالم، گیاهان دارویی و ارگانیک دارد و تأسیس و راه اندازی مرکز تحقیقاتی کشاورزی در این واحد دانشگاهی می تواند نقش مؤثری در توسعه گیاهان دارویی بر اساس سند چشم انداز بیست ساله کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه نقشه جامع تحقیقات کشور در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری و تدوین سند راهبردی توسعه و فناوری گیاهان دارویی و طب ایرانی تدوین شده است اظهار کرد: بر این اساس چشم انداز این حوزه شامل ارتقاء سلامت و تامین بهداشت غذایی کشور با بهره گیری از طب ایرانی، توسعه کاشت، داشت و برداشت و صنعت فرآوری گیاهان داروهای طبیعی کشور و کسب مقام پیشتازی در منطقه در زمینه ارائه روشهای جایگزین درمانی می باشد.
 
دکتر احمدی پتانسیل ها، امکانات، فضاهای آموزشی، آزمایشگاه های موجود مرتبط، مزارع آموزشی تحقیقاتی واحد میانه را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: ایجاد و راه اندازی مرکز تحقیقاتی کشاورزی، تولید گیاهان دارویی و محصولات ارگانیک، این واحد دانشگاهی می تواند در راستای اجرایی شدن سیاست و بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر درآمدزایی و کاهش وابستگی به شهریه دانشجویان، گام مؤثر و بسزایی در استان و حتی کشور بردارد.