خبرگزاری آنا: از سوی دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه سخنرانی علمی با موضوع " جنگ نرم، رسانه و ماهواره " در محل سالن اجتماعات واحد برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، حجت الاسلام سلیمی از طلاب حوزه علمیه قم و سخنران مراسم در ابتدای سخنان خود به معرفی انواع جنگ ها در جهان پرداخت و گفت: جنگ ها بر اساس صلابت جنگ به سه گروه جنگ سخت، جنگ نیمه سخت و جنگ نرم تقسیم می شوند، دکترین جنگ نرم حاکی از این است که به جای تصرف نظامی سرزمین و حکومت مستقیم بر آن، با تسخیر قلب و ذهن مردم آن کشور، خود در راستای اهداف دشمن عمل می کنند.
استاد گروه معارف با بیان اینکه تصرف سیاسی و حکومت غیر مستقیم از طریق گماردن یک دولت دست نشانده در آن کشور می باشد، افزود: دشمن با انجام جنگ نرم بر علیه جمهوری اسلامی، تغییر در نگرش ( اعتقادات، ارزش ها، باورها و هنجارها) تغییر در افکار و اندیشه ها، تغییر در رفتار و تغییر در ساختار سیاسی را آماج  و هدف قرار داده که رمز ماندگاری و قدرت نفوذ جمهوری اسلامی است و این کار قطعاً با اقدام نظامی ممکن نیست.
وی افزود: جنگ به صورت مخفیانه که بیشتر در فضاهای مجازی انجام می گیرد تا همه هویت ها و ارزش ها از دست رفته و تاثیر این جنگ عمیق، طولانی، بسیار وسیع و گسترده می باشد.
سلیمی در پایان سخنان خود اذعان کرد: با آشنایی به مبانی و مفاهیم جنگ نرم و با بهره مندی صحیح از روش های مقابله با آن، می تواند نتایج مؤثر و اثر بخشی در مقابله با این جنگ بدست آورد.
 
 IMG 1240