خبرگزاری آنا: دکتر علی سلمانپور رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، بعنوان رییس و سرگروه شورای مشورتی ستاد هماهنگی گروه 3 استان آذربایجانشرقی انتخاب گردید.
IMG 0019
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، پیرو هم اندیشی صورت گرفته در جلسه روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی در 15 شهریور سال جاری، واحدها و مراکز استان در 4 گروه تقسیم و از هر گروه یک واحد یا مرکز به صورت انتخاباتی جهت شرکت در شورای مشورتی ستاد هماهنگی استان انتخاب و رییس آن واحد یا مرکز موظف است در امور مختلف نکته نظرات واحدها و مراکز گروه ذیربط را در جلسات مطرح و پیگیری نماید.
در این جلسه دکتر سلمانپور بعنوان رییس و سرگروه 3 واحدهای دانشگاهی: مراغه، ملکان، بناب، عجب شیر، میانه، ترکمنچای، ترک، کاغذکنان و هشترود انتخاب شد.
 این انتخابات بر اساس تاکید دکتر میرزاده ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر مدیریت شورایی دانشگاه و ضرورت برنامه ریزی، تصمیم گیری و هماهنگی به موقع در سطح استان در خصوص امور مختلف و تسریع در انجام کار می باشد.
 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com