قابل توجه دانشجویان گرامی؛
ثبت نام ازدواج دانشجویی آغاز شد.
واجدین شرایط با مراجعه به سایت nahad.ir نسبت به ثبت نام اقدام و مدارک لازم را به کانون قرآن و عترت خواهران خانم صادق زاده واقع در طبقه سوم تحویل نمایند.
مهلت ثبت نام تا تاریخ: 30/7/93
دفتر فرهنگ اسلامی واحد میانه