معاون هماهنگی دانشگاه در استان آذربایجان شرقی در بازدید از واحد میانه مطرح کرد؛
توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی و ایجاد شرکت های اقتصادی دانش بنیان
آنا: دکتر بهروز دانشیان با اشاره به سیاست کلی ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی بر توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی و گسترش شرکت های دانش بنیان گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه باید همسو با سایر واحدهای دانشگاهی کشور بر اجرایی شدن سیاست های کلی سازمان مرکزی دانشگاه جهت توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی و ایجاد شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاری های اقتصادی در راستای درآمدزایی و کاهش وابستگی به شهریه دانشجویان گام های اساسی و مؤثری بردارد.
معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در استان آاذربایجان شرقی در بازدید از واحد میانه بیان کرد: آمدن بنده به این واحد دانشگاهی موجب شد که شناخت بیشتر و کامل تری نسبت به این دانشگاه داشته باشم و واقعاً این واحد دانشگاهی یک واحد منسجم، دارای امکانات و پتانسیل های فوق العاده در سطح استان، نیروهای انسانی بسیار کارآمد با وحدت رویه خوب می باشد.
دانشیان چشم انداز واحد میانه را در آینده ای نزدیک با توجه داشتن رشته های تحصیلات تکمیلی و دکترای تخصصی در سطح استان روشن و درخشان توصیف کرد و افزود: خدمات ارزنده این دانشگاه و کارهای بزرگ انجام شده در راستای توسعه آموزش عالی شهرستان بر هیچ کسی پوشیده نیست و برای پیشرفت سطح علمی فرزندان این مرزو بوم با بکار گیری تمام امکانات، زمینه رشد و بالندگی آنان را فراهم می سازد.
وی تکریم ارباب رجوع و دانشجو محوری، کسب نتایج مطلوب با نیروهای انسانی متعهد و کارآمد، استفاده از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های دانشگاه در روند توسعه، نوآوری و فن آوری علمی پژوهشی ر از اولویت اصلی برنامه ها و سیاست واحدهای دانشگاهی دانست و خاطر نشان کرد: در هر واحد مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی، پتانسیل های ناشناخته و زیادی نهفته وجود دارد که باید شناسایی شده و در جهت شکوفایی آنها در مسیر رشد و تعالی دانشگاه ها گام های بزرگی برداشته شود.
دانشیان تصریح کرد: سیاست و برنامه های مسئولین، اتکا و اکتفا کردن به تأمین منابع مالی فقط از طریق شهریه دانشجویان نباشد، بلکه با ایجاد و راه اندازی شرکت های اقتصاد دانش بنیان که همواره سیاست کلی دکتر میرزاده ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی است، منابع مالی مستقلی جدا از شهریه دانشجویی برای خود ترسیم کرده تا دوام و پایداری خود را حفظ نمایند.
استاد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به طرح شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت:  این موضوع در سطح دانشگاه ها یک کار بدیع و نوآوری است که نیاز به برنامه ریزی منسجم و مدون، حمایت و زمان دارد، در دانشگاه آزاد اسلامی در همه زمینه ها و عرصه، استفاده از شرکت های دانش بنیان به منظور ورود به حوزه های فن آوری جدید و ایجاد منابع مالی برای واحدها مطرح می باشد.
در ادامه دکتر دانشیان از دانشکده فنی و مهندسی، سالن چند منظوره ورزشی، آموزشکده فنی و حرفه ای سما، مرکز آموزشی کاغذکنان (یکی از مراکز وابسته)، آزمایشگاه ها، کارگاه ها و سایر امکانات رفاهی و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی میانه بازدید کرد و داشتن چنین امکانات مناسب را در بین واحدهای دانشگاهی استان آذربایجان شرقی بسیار مطلوب دانست.1

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com