آنا: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از پذیرش و چاپ 10 عنوان مقاله توسط اعضای عیات علمی و دانشجویان این واحد دانشگاهی در همایش های بین المللی و مجلات علمی ISIخبر داد.
به گزراش خبر نگار آنا، جلیل اجلی با بیان این مطلب افزود:
مقاله افشین احمدی ، داود حسن پناه وعلی فرامرزی تحت عنوان «Evaluation of hail damage simulation through correlations and regression analysis between studie traits in Agria cultivar» در مجله ISC «International Journal of Farming and Allied Sciences » کشور هندوستان،
مقاله توفیق زادفتاح، جلیل اجلی و مهدی مهرپویان تحت عنوان«Evaluate the yield and its components in the srcond cultivation of different varieties of soybean in Moghan» در مجله ISC «International Journal of Farming and Allied Sciences » کشور هندوستان،
مقاله خانم اکرم  خندان، مهرداد اکبرزاده و جلیل اجلی تحت عنوان«Planting date effect on the performance,performancecomponents,and essence volume of  the herbal plant carumcopticum» در مجله ISC «International Journal of Farming and Allied Sciences » کشور هندوستان،
مقاله فرداد هلالی، جلیل اجلی و دکتر محمدباقر خورشیدی تحت عنوان«Effect of plant density and nitrogen levels on yield and yield components in corn » در مجله ISC« International Journal of Farming and Allied Sciences » کشور هندوستان،
مقاله خانم سیما اسکندری تحت عنوان«Investigation on consumer decision making styles in clothing purchasing process, based on sproles and kendall model » در مجله ISI «Journal of Applied Science and Agriculture  »،
مقاله بهروز ایروانی زاد، حسن نظری و جلیل اجلی تحت عنوان«Seed germination inhibitor factors of celtiscaucasica and introduction of suitable treatmants for removing obstacles» در مجله ISI «Indian journal Sci.Res » کشور هندوستان،
مقاله خانم سیما مجتهدین، آقایان مهرداد اکبرزاده و ناصر محبعلی پور تحت عنوان« Investigation of geographical distribution and morphological features of various vegetation of AnthemisTriumfettil L. in East Azarbayjan province» در سومین همایش ملی گیاهان دارویی مشهد،
مقاله خانم فاطمه آقایی و ناصر محبعلی پور تحت عنوان«Effects of media and salicylic acid on rooting and root growth of lemon balm (MelissaOfficinalis L.) » در سومین همایش ملی گیاهان دارویی مشهد،
مقاله  علی اصغر بالسینی تحت عنوان« A new approach to the optimization of zinc electrolyte cold purification process by Taguchis method» در مجله ISI «Canadian metallurgical quarterly» کشور کانادا
و مقاله خانم  مینا رشیدی تحت عنوان«The E. study mapping for directed lines in 3-space» در مجله ISC«International research journal of applied and basic sciences» کشور انگلیس پذیرفته، چاپ و ارائه گردیده اند.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com