مدیر توزیع روزنامه فرهیختگان در واحد میانه:
تاکید ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی بر محتوای پربار و توزیع منظم روزنامه در واحدهای دانشگاهی کشور
آنا: عبدالرضا محترمی مدیر توزیع روزنامه فرهیختگان در راستای نحوه تهیه و توزیع روزنامه فرهیختگان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، با مسئولین دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرنگار آنا، در این دیدار که با حضور علی رسولی معاون اداری و مالی، حسن اسکندرنیا مدیر اداری و امیررضا حبیبی مدیر روابط عمومی واحد در محل اتاق معاون اداری و مالی برگزار شد، نماینده روزنامه فرهیختگان، نحوه تهیه و توزیع این روزنامه را در این واحد دانشگاه مطلوب ارزیابی کرد و بر اطلاع رسانی دقیق و به موقع آن تاکید نمود.
محترمی با بیان اینکه دکتر میرزاده ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی، تاکید خاصی بر محتوای پربار و توزیع منظم روزنامه به اساتید، کارکنان و بخصوص دانشجویان واحدهای دانشگاهی دارند افزود: کلیه واحدهای دانشگاهی باید راهکارهای مناسب در جهت دراختیار گذاشتن روزنامه فرهیختگان برای سیل عظیم مشتاقان مطالعه بویژه دانشجویان اتخاذ نمایند.
 
وی در پایان ضمن قدردانی از فعالیت گسترده و بسیار مطلوب واحد میانه در عرصه خبری و اطلاع رسانی، ادامه جریان مثبت خبری این واحد دانشگاهی و همچنین توزیع هر چه مطلوبتر روزنامه فرهیختگان را خواستار شد.
 20140802 163131

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com