کانون بسیج استادان شهرستان مستقر در واحد میانه، موفق ترین کانون استان معرفی شد.
 
آنا: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته از سوی سازمان بسیج اساتید استان آذربایجان شرقی، کانون بسیج استادان شهرستان مستقر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، بعنوان موفق ترین و کانون نمونه استان معرفی گردید.
به گزارش خبرنگار آنا، این موفقیت طی نامه ی ارسال شده از سوی دکتر مسلم اورنگی مسئول بسیج استادان استان آذربایجان شرقی، کانون بسیج استادان شهرستان میانه بعنوان موفق ترینو  کانون نمونه در بین دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در سطح استان در سال 92به دست آمد.
همچنین در این نامه از همت و تلاش و زحمات ارزنده ی دکتر جلیل اجلی مسئول کانون بسیج استادان شهرستان و معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی میانه تقدیر و تشکر بعمل آمده است.
 
اضافه می شود کانون بسیج استادان شهرستان میانه در سال 92 فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر با داشتن تعداد 150 نفر عضو، دارای 5 حلقه صالحین و 3 حلقه علمی است.   
IMG 0106

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com