توسط معاونت پژوهش و فن آوری واحد میانه صورت گرفت؛ Ajali
اعلام عناوین اهم مقالات پذیرفته و ارائه شده اساتید و دانشجویان واحد در همایش ها و کنفرانسهای علمی
آنا: دکتر جلیل اجلی معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از پذیرش و ارائه مقالات اساتید و دانشجویان این واحد دانشگاهی در سال گذشته و امسال خبر داد.
وی ضمن رضایت بخش خواندن فعالیت های پژوهشی اساتید و دانشجویان و تاکید بر اینکه در آینده نزدیک شاهد افزایش امتیاز پژوهشی واحد خواهیم بود، عناوین اهم مقالات اعضای هیات علمی و دانشجویان در طی سال گذشته و جاری را اعلام کرد.
 
اجلی با اعلام عناوین مقالات گفت: این مقالات شامل:
1- بررسی ارزش اقتصادی سیب زمینی رقم آگریا در شرایط نگهداری در انبارهای سنتی و فنی در منطقه اردبیل توسط خلیل نیکشاد، جلیل اجلی و لورنس انویه تکیه در دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی واحد قوچان در اردیبهشت سال 92،
2- هموار سازی سود و رقابت در بازار محصول توسط مسعود احمدوند، ساناز حجی و صابر جلیلی در کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت مرکز همایش های پژوهشگاه نیروی تهران در بهمن ماه سال 92،
3- اندازه گیری و تحلیل بهره وری شرکتهای تعاونی روستایی میانه با رویکرد تحلیل پوششی داده ها توسط سینا عیسی پور، علی کیانی راد و لورنس انویه تکیه در سومین همایش ملی مدیریت کشاورزی واحد جهرم در بهمن ماه 92،
4- بررسی وجود ابعاد و سنجه های مختلف مالی و غیر مالی در ارزیابی عملکرد و تأثیر آن بر میزان رضایتمندی از سیستم ارزیابی عملکرد توسط محمد توکلی، صابر جلیلی و مهدی حسین پور در دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری استان گلستان در اسفند ماه 92،
5- بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه در گزارشگری سالانه و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط صابر جلیلی، علی بیات و شجاع الدین حسینی راد در دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری استان گلستان در اسفند ماه 92،
6- ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ ها ی ایرانی خربزه بر اساس خصوصیات میوه و دانه توسط پدرام اجلی، ناصر محبعلی پور و یعقوب صادقیان مطهر در همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی استان تهران در فروردین ماه 93،
7- روش سنتزی نوین برای تهیه مشتقات اکسیم با استفاده از نانو ذرات ZnO در شرایط بدون حلال توسط سحر اکبرزاد، حسن ولی زاده و علی خانی در اولین همایش سراسری شیمی پاک واحد میانه در اردیبهشت ماه 93،
8 اثر سطوح عصاره های کود دامی و مرغی بر برخی صفات مورفولوژیکی خیار گلخانه ای با سامانه آبکشی توسط لیلا سیدین، منوچهر فربودی و ناصر نظری در اولین همایش ملی شیمی پاک واحد میانه در اردیبهشت ماه 93،
9- اثر بسترهای کشت آلی و معدنی بر ویژگی های برگ در گیاه نعناع فلفلی و همچنین ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک در گیاه نعناع فلفلی تحت تاثیر بسترهای مختلف کشت توسط ایران محمدی، ناصر محبعلی پور و حسن نورافکن در همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی استان تهران پذیرفته و ارائه شده اند.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com