آنا: سه عنوان مقاله ISI دکتر کمال بخشی از اساتید برجسته شیمی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در ژورنال نانوی آمریکا پذیرش و به چاپ رسید.
بنا بر این گزارش، این مقالات با عنوان " ارتباط بین انرژی تبادلی همبستگی در شیمی و ایندکس های توپولوژیکی در ریاضیات برای سیستم نانوی گرافنی " ، " نمایش اثر پتانسیل تبادلی همبستگی در جذب نیکوتین بر روی سطح گرافن " و " مطالعه و بحث نظریه تابعیت چگالی در جذب نیکوتین بر روی نانوتیوبها و پیش گویی برخی خواص ترمودینامیکی " در ژورنال معروف نانوی ایالات متحده آمریکا پذیرش و به چاپ رسیده است.
 
گفتنی است، کوانتوم و محاسبات شیمی کامپیوتری نیز از جمله مهارتهای تخصصی وی می باشد.
 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com