اساتید و دانشجویان مخترع و مبتکر واحد جهت آگاهی از مفاد بخشنامه شماره 60003/81 مورخه 25/3/93 با موضوع پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات به لینک زیر مراجعه نمایید.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com