آنا: مقاله مشترک جلیل اجلی معاون پژوهش و فناوری، لورنس انویه تکیه از اعضای هیئت علمی و خلیل نیکشاد دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه با عنوان " بررسی ارزش اقتصادی سیب زمینی رقم آگریا در شرایط نگهداری در انبارهای سنتی و فنی در منطقه اردبیل " در دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان برگزار گردید پذیرفته و جزو مقالات برتر برگزیده شد.
همچنین مقاله ناصر محبعلی پور، حسن نورافکن هر دو استادیار و از اعضای هیئت علمی به همراه خانم ایران محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد واحد میانه تحت عنوان " ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک در گیاه نعناع فلفلی تحت تاثیر بسترهای مختلف کشت " در همایش سراسری مباحث نوین در کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان پذیرفته و برگزیده شد.
Azad%20(1)

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com