آنا: به همت معاونت دانشجویی و دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، دانشجویان بمنظور رفاه و اوقات فراغتشان، از آثار و ابنیه تاریخی شهرستان بازدید کردند.
به گزارش خبرنگار آنا، در این بازدید تعداد 30 نفر از دانشجویان حضور داشتند که توانستند از آثار تاریخی شهرستان میانه از جمله " قلعه دختر (قیز قالاسی) " و " پل دختر " بازدید بعمل آورند.
 
پس از این بازدید دانشجویان واحد میانه به دامنه های سرسبز کوه بزقوش رفته و در این اردوی تفریحی، سیاحتی نیز شرکت کردند.