آذربایجانشرقی       85                   اردبیل              51   
 
کردستان                68                  آذربایجانغربی       60

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com