آنا:طی حکمی از سوی دکتر علی سلمانپور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه ، جلیل اجلی بعنوان معاون جدید پژوهش و فناوری این واحد دانشگاهی منصوب شد. به گزارش خبرنگار آنا  در جلسه ای که به همین منظور در محل اتاق ریاست دانشگاه برگزار شد ، سلمانپور از زحمات ناصر نظری معاون سابق پژوهش و فناوری واحد قدر دانی نموده و دکتر جلیل اجلی را بعنوان معاون جدید معرفی کرد. گفتنی است اجلی دارای مدرک دکترای اکولوژی و عضو هیات علمی واحد می باشد. Ajali

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com