با انتصاب دكتر حميد عابدي بعنوان دبير انجمن هاي علمي، ادبي و هنري واحد و آغاز دور جديد فعاليتهاي آن انجمنها، از دانشجويان علاقمند  جهت عضويت دعوت بعمل مي آيد.
 
لذا از كليه دانشجويان رشته ها و مقاطع مختلف تحصيلي علاقمند به شركت در فعاليت هاي علمي، ادبي و هنري دعوت مي گردد جهت ثبت نام به محل دبيرخانه واقع در طبقه چهارم سايت مركزي دانشگاه مراجعه نمايند.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com