آنا: سهيل خواجه دهي به همراه فرهاد ميرزايي دو تن از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه به عضويت تيم منتخب واليبال استان آذربايجانشرقي ( منطقه13) درآمدند.
به گزارش خبرنگار آنا، اين دانشجويان كه در مسابقات واليبال دانشجويان واحد هاي دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجانشرقي جزو بازيكنان تيم واليبال واحد ميانه بودند، توانستند در اين دوره از مسابقات به مقام سومي دست پيدا كنند.
 
مسابقات سراسري واليبال دانشجويان دانشگاههاي آزاد اسلامي در ارديبهشت سال 93 به ميزباني واحد لاهيجان برگزار خواهد شد.