آنا: به همت دفتر ارتباط با صنعت و جامعه و با همكاري روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه، كليه دانش آموزان دبيرستان دخترانه عترت شهرستان طي دو نوبت از اين واحد دانشگاهي بازديد كردند.
به گزارش خبرنگار آنا، اين بازديدها كه در روزهاي دوشنبه 25 و سه شنبه 26 فروردين ماه 93  و با هدف آشنايي كامل دانش آموزان از حوزه ها و قسمت هاي مختلف دانشگاه انجام پذيرفت، بازديد كنندگان در جريان روند اجرايي و خدمات رساني قسمت هاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، عمراني، اداري و مالي، فرهنگي و همچنين معاونت سما قرار گرفتند و از نزديك شاهد اقدامات  و موفقيتهاي واحد ميانه در جهت انجام امور مربوطه شدند.
IMG 9

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com