در يك اقدام انسان دوستانه توسط حوزه معاونت دانشجويي واحد ميانه صورت گرفت؛
 بازديد از مركز آموزشي و توانبخشي معلولان ذهني شهرستان
آنا: به همت مركز مشاوره حوزه معاونت دانشجويي، اعضاي گروه اجتماع محور آموزشي دانشجويي نوانديشان بصير دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه در يك حركت نوع دوستانه از مركز روزانه آموزشي و توانبخشي حرفه اي معلولان ذهني بالاي 14 سال دختران زينب كبري(س) شهرستان بازديد كردند.
به گزارش خبرنگار آنا، اين بازديد به منظور ارج نهادن به تلاش و همت والاي مسئولان و كاركنان مركز و حركت خداپسندانه آنان صورت گرفت.
كاظمي مدير مركز آموزشي و توانبخشي معلولان ذهني بالاي 14 سال دختران زينب كبري(س) شهرستان ميانه ضمن معرفي و بيان اهم فعاليت هاي آن مركز، دانشجويان را با بخشهاي مختلف آشنا نمود و آنها نيز از نزديك شاهد عملكرد خلاقانه دختران ناتوان ذهني و كارهاي هنري ساخته شده توسط آنها شدند.
لازم به ذكر است در اين مركز 32 دختر ناتوان ذهني بالاي 14 سال توسط كادر مجرب آموزش مي بينند.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com