آنا: مسابقات تکواندو دانشجویان پسر دانشگاههای آزاد اسلامی استان آذربایجانشرقی (منطقه 13) با قهرمانی تیم واحد میانه به پایان رسید.Tek1

به گزارش روابط عمومی واحد، در این دوره از مسابقات که در مجموعه ورزشی جهان پهلوان کاظم رجبی واحد میانه برگزار شد، ورزشکاران در 8 وزن مختلف، و در قالب 7 تیم از واحد های دانشگاهی استان به رقابت پرداختند که در پایان تیم واحد میانه با کسب4 مدال طلا و 31 امتیاز اول و تیم واحد های تبریز با 1مدال طلا، 1 مدال نقره و 4 برنز و کسب 27 امتیاز و جلفا با 1 مدال طلا، 1 نقره و 1 مدال برنز و 23 امتیاز بترتیب مقام های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر نیز موفق به دریافت کاپ اخلاق شد.

نفرات اول تا سوم این دوره از مسابقات مدال های خود را از دستان مسئولین واحد میانه، دکتر نجف زاده رئیس ترییت بدنی استان آذربایجانشرقی (منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی)، دکتر ستوده دبیر هیئت تکواندو استان و سرپرست فنی مسابقات دریافت کردند.

گفتنی است در این دوره از رقابت ها، تیم هایی از دانشگاه های آزاد اسلامی واحد تبریز، اهر، میانه، شبستر، جلفا، صوفیان  و هادیشهر حضور داشتند.

نفرات برتر اوزان اول تا هشتم بشرح زیر اعلام می گردد:

وزن اول منهای 54: محمد صدری( از واحد میانه - اول) اصغر پاسبانی( از واحد هادیشهر - دوم)

وزن دوم منهای 58: امیر کریمی(از واحد میانه - اول) اکبر اکبرزاده(از واحد اهر- دوم) احمد برزگر(از واحد شبستر- سوم)

وزن سوم منهای 63: هادی نوری(از واحد هادیشهر - اول) حسین اصلانی(از واحد تبریز - دوم) سعید علی یاری و داود حسینی(سوم مشترک بترتیب از واحدهای شبستر و جلفا)

وزن چهارم منهای 68: مهدی ذاکری(از واحد صوفیان - اول) سعید آدینه وند(ازواحد شبستر - دوم) علی حاتمی و یاشار خانی( سوم مشترک بترتیب از واحد های هادیشهر و تبریز)

وزن پنجم منهای 74: حسین محمدی( از واحد میانه - اول) ابوالفضل شناوری(از واحد جلفا - دوم) مهدی آقایان زاده و حسین عبدی(سوم مشترک بتریتب از واحد های تبریز و اهر)

وزن ششم منهای 80: رامین باباپور(از واحد تبریز - اول) مهدی مهدوی(ازواحد هادیشهر – دوم) محرم محرمی و ناصر پورفتحی(سوم مشترک بترتیب از واحد های جلفا و اهر)

وزن هفتم منهای 87: یاشار حریریان(از واحد جلفا - اول)محسن منافی(از واحد شبستر - دوم) رضا محمدیان و میرحسین شاه میرزایی(سوم مشترک بترتیب از واحد های تبریز و اهر)

وزن هشتم مثبت 87: امین قربانی(از واحد میانه اول) پرویز خدایی( از واحد اهر دوم) و محمد تراب(از واحد تبریز سوم)

 

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com