آنا: مهندس امین محمدی از اساتید و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان این واحد دانشگاهی موفق به اختراع " مدیریت بحران در زیرساخت های حمل و نقلی " شد.

به گزارش خبرنگار آنا، این اختراع در مورد پیشگیری از ورود سیلاب به زیرساخت های حمل و نقلی نظیر مترو، تونل، پارکینگ های زیرزمینی و ... می باشد.

طرح فوق به هیچ گونه تجهیزات الکتریکی وابسته نبوده و ضمن داشتن توجیه اقتصادی در شرایط بحران عکس العمل تضمینی از خود نشان خواهد داد.

ضمناً با اجرای این طرح زیرساخت های حمل و نقلی در مواقع بحران نظیر سیلاب ایمن مانده و این سازه های حیاتی که با صرف هزینه های فراوان احداث شده اند، دچار خسارت نخواهد شد.

گفتنی است این اختراع به تأیید علمی دانشگاه اصفهان، اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان و سازمان مترو منطقه اصفهان و نیز به شماره ثبتی 80300 در اداره کل ثبت اختراعات و مالکیت های صنعتی ایران به ثبت رسیده است.

P 20131218 164946

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com