آنا: جمعی از مسئولین و تعدادی از دانش آموزان دبیرستان دخترانه غیردولتی خردورزان شهرستان از امکانات و فضاهای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی واحد، این بازدید به منظور آشنایی و آگاهی دانش آموزان با امکانات و فضاهای آموزشی، قابلیت های دانشگاهی و محیطهای علمی صورت گرفت.

در این بازدید دو ساعته، امیررضا حبیبی مدیر روابط عمومی واحد، گزارش کاملی از تعداد رشته های تحصیلی، فضاهای مختلف آموزشی، ورزشی، فرهنگی و عمرانی این واحد دانشگاهی جهت آشنایی دانش آموزان ارائه کرد.

 

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com