برنامه تشکیل کارگاه آموزش   Bpj

"اهمیت تعلیم و تربیت از دیدگاه چهارده معصوم"

 مدرس دوره : آقای نوروزی اقدم

   " ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد

محل برگزاری

ساعت

تاریخ

روز

جلسه

سالن اجلاس

14- 11

28/11/92

دوشنبه

اول

سالن اجلاس

14-11

29/11/92

سه شنبه

دوم

سالن اجلاس

14- 11

30/11/92

چهارشنبه

سوم

سالن اجلاس

14-11

5/12/92

دوشنبه

چهارم

سالن اجلاس

14- 11

6/12/92

سه شنبه

پنجم

  با سپاس

 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد                                                  

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com