طی احكام جداگانه ای از سوی دكتر علی سلمان پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه،  مهندس حسن اسكندر نیا و قادر حسن زاده بعنوان مدیران جدید امور اداری و دانشجویی این واحد دانشگاهی منصوب شدند.Eskandarnia

به گزارش روابط عمومی واحد، حسن اسكندرنیا و قادر حسن زاده قبلاً بعنوان مسئول دفتر ریاست و مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مشغول خدمت بودند.

گفتنی است از زحمات سید فرج مختاری و حامد عارفی مدیران سابق امور اداری و دانشجویی واحد نیز تقدیر و قدردانی بعمل آمد. 

HassanzadehEskandarnia

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com