ثبت نام کارشناسی ارشد با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از یکشنبه ششم بهمن ماه آغاز شد. Mohem
داوطلبان می توانند جهت ثبت نام به سایت www.azmoon.org نسبت به ثبت نام اینترنتی خود اقدام کنند.

رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

ردیف

نام رشته

مقطع

1

مهندسی معماری- مهندسی معماری

کارشناسی ارشد

2

مهندسی برق- قدرت گرایش تکنولوژی فشار قوی

کارشناسی ارشد

3

مهندسی کشاورزی - زراعت

کارشناسی ارشد

4

مهندسی برق- قدرت گرایش ماشین الکتریکی

کارشناسی ارشد

5

مهندسی برق- الکترونیک

کارشناسی ارشد

6

مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان داروئی و ادویه ای

کارشناسی ارشد

7

مهندسی برق- قدرت گرایش الکترونیک قدرت

کارشناسی ارشد

8

فیزیولوژی ورزشی -  فعالیتهای ورزشی و تندرستی

کارشناسی ارشد

9

مهندسی برق- قدرت گرایش سیستم های قدرت

کارشناسی ارشد

10

مهندسی کشاورزی - علوم خاک شیمی و حاصلخیزی خاک

کارشناسی ارشد

11

مهندسی برق - قدرت

کارشناسی ارشد

12

شیمی -  شیمی آلی

کارشناسی ارشد

13

شیمی -  شیمی کاربردی

کارشناسی ارشد

14

مهندسی کشاورزی - حشره شناسی

کارشناسی ارشد

15

علوم اقتصادی - اقتصاد اسلامی

کارشناسی ارشد

16

شیمی - شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد

17

مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد

18

باستان¬شناسی- پیش از تاریخ

کارشناسی ارشد

19

مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی

کارشناسی ارشد

20

مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام

کارشناسی ارشد

21

مهندسی کشاورزی - مدیریت کشاورزی

کارشناسی ارشد

22

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

کارشناسی ارشد

23

مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات

کارشناسی ارشد

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com