رای اولین بار در سطح كشوردر بین دانشگاه های آزاد اسلامی؛ Er2

خبرگزاری آنا: برای اولین بار در سطح كشور و در بین دانشگاههای آزاد اسلامی، جلسه برقراری ارتباط الكترونیكی مكاتباتی ما بین دانشگاههای استان آذربایجان شرقی با حضور مدیران IT و مسئولین دبیرخانه های  واحد های دانشگاهی منطقه 13به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی میانه در سالن اجتماعات واحد برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار آنا، این اجلاس به منظور آشنایی مدیران IT و مسئولین دبیرخانه واحد های دانشگاهی منطقه 13 با نحوه برقراری ارتباط الكترونیكی مكاتباتی ما بین دانشگاههای استان و همچنین دبیرخانه های منطقه و سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. بعد از راه اندازی ECE دیگر واحد های دانشگاهی نیاز به ارسال مكاتبات خود از طریق پست نخواهند بود و ارجاع نامه به صورت الكترونیكی انجام خواهد گرفت.

علیرضا اللهوردی ممقانی مدیر فن آوری اطلاعات منطقه 13، مراحل مختلف مكاتبات اداری اعم از ورود نامه ها، ثبت در دبیرخانه، ارجاع به مقام مسئول، اطلاع به كارشناس مربوطه و اقدامات و سایر موارد مربوط به موضوع جلسه را به صورت اسلاید و جامع بیان كرد.

در ادامه مهندس خندقی مسئول دبیرخانه منطقه در خصوص سیستم مكاتبات دبیرخانه و مهندس باجوری از شركت رایورز و متصدی پشتیبانی اتوماسیون اداری كلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در مورد مسائل فنی اتوماسیون توضیحاتی را ارائه كردند.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com