خبرگزاري آنا: طي حكمي از سوي دكتر علي سلمانپور زنوز رئيس دانشگاه آزاد مدير جديد روابط عمومي واحد ميانه منصوب شد.
اسلامي واحد ميانه، آقاي اميررضا حبيبي بعنوان مدير روابط عمومي واحد
منصوب شد.
حبيبي داراي مدرك كارشناسي علوم سياسي و كارشناسي ارشد روابط بين الملل
بوده و پيش از اين بعنوان كارشناس دفتر فرهنگ اسلامي واحد مشغول خدمت
بود

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com