دانشگاه آزاد اسلامی از روز یکشنبه 8/10/92 آغاز و روز سه شنبه 17/10/92 ادامه خواهد داشت.

داوطلبان می توانند به سایت ثبت نام الکترونیک مرکز آزمون به آدرس www.azmoon.org مراجعه و متناسب با مجموعه امتحانی خود نسبت به انتخاب 10 رشته /محل اقدام کنند نتایج ثبت نام متقاضیان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد تا هفته آخر دی ماه اعلام خواهد شد. تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com