BASHGAHمهندس عباس نعمتی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه  بر اساس آیین نامه جدید عضویت در باشگاه (مورخ 26/6/92) از افزایش شرط سنی (شرایط عمومی عضویت عادی) شاخه دانشجویی(کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)، فارغ التحصیلان (اعضای هیات علمی، کارکنان پژوهشگر و...) تا 40 سال جهت عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه خبر داد.

       نعمتی خاطر نشان کرد دانشجویان و فارغ التحصیلانی که حداقل مجموع امتیاز کسب شده آنها از جداول 1، 2 و 3 آیین نامه عضویت 20 امتیاز باشد و یا حداقل یکی از شرایط عضویت در جدول شماره 4 را داشته باشد می تواند به مدت 2 سال به عضویت باشگاه در آیند. جدول شماره1      آیین نامه مربوط به امتیازدهی به معدل متقاضیان عضویت می باشد که با ضریب 3  از محدوده معدل 14 الی 20 قابل اعمال است (حداقل امتیاز قابل کسب از معدل،6 و حداکثر15)، جدول شماره 2 مربوط به امتیاز دهی به مقالات چاپ شده متقاضیان (مقالات ISI، علمی پژوهشی، علمی ترویجی، ارائه سخنرانی و پوستر در همایشهای ملی و بین المللی) می باشد که متناسب با مقاطع کاردانی تا دکتری دارای امتیاز بندی و ضرایب خاصی است، جدول شماره 3 مربوط به امتیازدهی به کتاب چاپ شده متقاضیان می باشد و جدول شماره 4 نیز مربوط به موارد خاص (اعم از کسب مقام اول کشوری در جشنواره های خوارزمی، فارابی، دارندگان اختراع با تاییدیه علمی، برگزیدگان کتب سال، برگزیدگان المپیادهای دانشجویی برای اعزام به مسابقات بین المللی، دارندگان درجه اجتهاد و...) می­باشد که کلیه عزیزان به منظور برخورداری از تسهیلات و امتیازات باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (از جمله امکان ارائه طرح پژوهشی، برخورداری از 20 درصد افزایش جایزه چاپ مقالات ISI نسبت به آیین نامه تشویق مقالات اعضای هیات علمی و ...) می­توانند بر حسب شرایط و امتیاز به عضویت باشگاه در آیند.

       رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه افزود: شرط سنی عضویت 15 سال تا 40 سال بوده که وضعیت افراد خارج از محدوده سنی بر اساس دارابودن ویژگی خاص و برجسته به تشخیص شورای ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کشور قابل بررسی می باشد.

      همچنین نعمتی بیان کرد اعضا بعد از عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان بصورت عضو عادی با کسب امتیازات و شرایط لازم می توانند به عنوان عضو فعال شناخته شده و همچنین به عضویت استعداد درخشان در باشگاه در آیند که بر حسب شرایط از امتیازات ویژه و خاصی برخوردار خواهند بود.

      رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه افزود کلیه عزیزان متقاضی بعد از  عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان واحد میانه علاوه بر برخورداری از تسهیلات و مزایای مصوب باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کشور می توانند از تسهیلات ویژه حمایت از شرکتهای دانش بنیان، تجاری سازی اختراعات و طرح های برتر و اخذ بودجه های حماتی تجاری سازی و تبدیل ایده به فرآورده و محصول و برخورداری از راهنماییها و مشاوره های لازم جهت تجاری سازی و استقرار در مرکز رشد از طریق مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه و پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی برخوردار گردند.

      نعمتی یادآور شد متقاضیان عضویت در باشگاه واحد میانه جهت اطلاع دقیق از آیین نامه عضویت عادی و استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و همچنین اطلاع از مزایا و تسهیلات باشگاه می توانند به سایت­های ذیل مراجعه فرمایند.

آیین نامه عضویت عادی در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان:

http://www.bpj.ir/files/content/12345-1.pdf

آیین نامه عضویت در استعدادهای درخشان باشگاه:

http://www.bpj.ir/files/content/12345-1.pdf

سایت دانشگاه آزاد اسلامی- حوزه پژوهش و فناوری- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه

www.m-iau.ac.ir

سایت ستاد مرکزی باشگاه پزوهشگران جوان و نخبگان کشور

www.bpj.ir