برنامه تشکیل کارگاه آموزشی "روش تحقیق"

ویژه اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد میانه

محل برگزاری

ساعت

تاریـخ

روز

جلسه

سالن اجلاس

14- 11

1/8/92

چهارشنبه

اول

سالن اجلاس

14-11

5/8/92

یکشنبه

دوم

سالن اجلاس

14- 11

6/8/92

دوشنبه

سوم

سالن اجلاس

14-11

8/8/92

چهارشنبه

چهارم

سالن اجلاس

14- 11

12/8/92

یکشنبه

پنجم

سالن اجلاس

14-11

13/8/92

دوشنبه

ششم

سالن اجلاس

14- 11

15/8/92

چهارشنبه

هفتم

سالن اجلاس

14-11

19/8/92

یکشنبه

هشتم

 

 

BASHGAH

مدرس دوره:  آقای دکتر محبعلی پور عضو هیأت علمی دانشگاه

 مدت دوره:      24 ساعت

 

توجه:

* جهت ارائه طرح پژوهشی و اخذ بودجه تحقیقاتی گذراندن دوره آموزش "روش تحقیق " برای اعضای باشگاه ضروری می باشد.

*  در پايان دوره، گواهينامه ای معتبر از طرف باشگاه و دانشگاه به اعضا ارائه خواهد شد.

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com