Jeld2 با سعی و تلاش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، سی امین شماره فصلنامه علمی – پژوهشی با عنوان " دانش نوین کشاورزی پایدار" منتشر شد.

به گزارش خبرنگار آنا، این فصلنامه که با سردبیری دکتر سید یعقوب صادقیان مطهر و مدیر مسئولی دکتر شهرام شاهرخی منتشر می شود شامل مقالاتی با عناوین زیر از جمله: ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های سیب ایران با استفاده از نشانگرRAPD (شاهین جهانگیرزاده خیاوی، حسن نورافکن و سیما دامیار) - اثر اکسین و شرایط محیطی بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی شیشه شور(علیرضا مطهری) – اثر تراکم گیاهی و مصرف دو علف کش پس رویشی بر زیست توده علفهای هرز پهن برگ، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم جارویی در منطقه میانه (حامد رئیسی، جهانفر دانشیان، محمدعلی باغستانی و سلیمان جمشیدی) – بررسی دشمنان طبیعی سوسک برگ خوار سیب زمینی و نوسانات جمعیت بالتوری سبز در مزارع سیب زمینی دشت اردبیل (حسین رنجبراقدم) – اثر نسبتهای مختلف آمونیوم به نیتروژن کل بر سطوح کلسیم، نیتروژن و خصوصیات میوه سیب ارقام گلاب کهنز اصفهان و گالا (سلیم محمد سکریبالار، حسین لسانی و محمدعلی عسگری سرچشمه) – ارزیابی لاین های جدید برنج بر اساس صفات کمی و کیفی (علیرضا ترنگ) – مدیریت علفهای هرز آفتابگردان با استفاده از گیاهان پوششی (علیرضا یوسفی) و اثر کود نیتروژن روی عملکرد همیشه بهار (الهام مرتضی) می باشد.

اضافه می شود فصلنامه دانش نوین کشاورزی پایدار دارای درجه علمی – پژوهشی از کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (ISC) می باشد.

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com