مسابقه خطبه غدیر ویژه عید سعید غدیر خمKo

برای شرکت در مسابقه فایل زیر را دانلود کنید

دانلود سوالات و جزوه خطبه غدیر خم

پس از پاسخ به سئوالات جواب ها را دریک برگه نوشته و با ذکر مشخصات شامل نام و نام خانوادگی، رشته تحصیلی و شماره دانشجویی تحویل دفتر فرهنگی دهید.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com