26افزایش رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه روبه افزایش است و با تصویب 5 رشته جدید و اختصاص دانشجو به این رشته ها، تعداد رشته های مصوب کارشناسی ارشد این واحد دانشگاهی به 21 رشته رسید. 

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه با بیان این مطلب، اسامی رشته های جدید این واحد را کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت گرایش تکنولوژی فشار قوی، کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت گرایش ماشین الکتریکی، کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت گرایش الکترونیک قدرت، کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت گرایش سیستم های قدرت و کارشناسی ارشد مهندسی معماری عنوان کرد.

دکتر سلمانپور با بیان اینکه برای 5 گرایش مهندسی برق از این ترم پذیرای دانشجویان خواهیم بود افزود: تلاش ها جهت اخذ دانشجو برای رشته مهندسی معماری ادامه دارد.  

اضافه می شود علاوه بر رشته های ارشد جدیدی که اشاره شد این واحد دانشگاهی دارای رشته زیر نیز می باشد.

 1. مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان داروئی، ادویه ای و نوشابهای
 2. مهندسي كشاورزي ـ علوم خاک شیمی و حاصلخیزی خاک
 3. مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
  مهندسي كشاورزي ـ مدیریت کشاورزی
 4. مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
 5. مهندسی کشاورزی - حشره شناسی
 6. مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
 7. مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
 8. مهندسي كشاورزي ـ زراعت
 9. شیمی - شیمی آلی
 10. مهندسی برق الکترونیک
 11. فیزیولوژی ورزشی- فعالیت های ورزشی و تندرستی
 12. مهندسی برق قدرت
 13. علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی
 14. باستان شناسی – پیش از تاریخ
 15. مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی
 16. شیمی – شیمی تجزیه

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com