فرهیختگان: همزمان با سراسر کشور آزمون سراسری کاردانی به کارشناس
ناپیوسته سال 1392 و همچنین آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سال 92 در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار آنا، آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته صبح و عصر روز پنجشنبه 24/5/92 و آزمون دوره های کاردانی پیوسته دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات غیر انتفاعی و غیر دولتی، صبح و عصر روز جمعه 25/5/92 برگزار شد.
داوطلبان صبح پنجشنبه، جزء گروه های آموزشی فنی و مهندسی و علوم پایه و داوطلبان عصر پنجشنبه نیز جزء گروه های آموزشی علوم انسانی، پزشکی، کشاورزی، هنر و دامپزشکی بودند.
گفتنی است تعداد داوطلبین آزمون کاردانی به کارشناسی روز پنجشنبه 571 نفر دختر و پسر و داوطلبین آزمون کاردانی پیوسته نظام جدید ( دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات غیر انتفاعی ) روز جمعه تعداد 1302 نفر دختر و پسر بودند که با هم به رقابت پرداختند.
در این آزمون تعداد 1873 نفر داوطلب پسر و دختر حضور داشتند.

23

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com