فرهیختگان: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از کسب مقام دومی دانشجوی این واحد دانشگاهی در یازدهمین جشنواره دانشجویان بسیجی مخترع، مبتکر و ممتاز بسیجی شاهد و ایثارگر خبر داد.
دکتر ناصر نظری با اعلام این مطلب گفت: فرشید آقایی دانشجوی رشته برق الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در یازدهمین جشنواره دانشجویان بسیجی مخترع، مبتکر و ممتاز بسیجی شاهد و ایثارگر که در استان زنجان برگزار شد توانست در بخش نمایشگاه دستاوردهای علمی بسیج دانشجویی با طرح " سیستم جلوگیری از برق گرفتگی " به مقام دومی برسد.

5