فرهیختگان: معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از ارتقاء دو نفر از اعضای هیأت علمی این واحد دانشگاهی به مرتبه استاد یاری خبر داد.
دکتر جلیل اجلی با بیان این مطلب گفت: با توجه به مدرک تحصیلی دکتری تخصصی، دکتر آرش گوراب جیری پور در رشته زمین شناسی و دکتر حسین علیزاده در رشته باستان شناسی از اعضای هیأت علمی واحد میانه به مرتبه استاد یاری ارتقاء یافتند.
وی افزود: این مرتبه علمی بر اساس بند " ب " مصوبات اولین نشست هیأت ممیزه جدید دانشگاه ( یکصد وهشتاد و یکمین نشست هیأت ممیزه دانشگاه آزاداسلامی ) کسب شده است.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com