فرهیختگان: به همت واحد پیشگیری اداره بهزیستی و با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، پلیس مبارزه با مواد مخدر، مرکز کاهش آسیب DIC گونش، مؤسسه دهکده رهایی، مؤسسه سروش سلامت، مؤسسه آیدین مهر، و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، نمایشگاه " پیشگیری از اعتیاد " در طبقه همکف سایت مرکزی واحد میانه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی واحد در این نمایشگاه سه روزه کتابهای روانشناسی، اعتیاد، مداخله برای معتادان، مقابله با استرس، تقویت اعتماد به نفس، زندگینامه معتادان پاک شده، درمان معتادان مبتلا به شیشه، بروشورهایی در مورد تمامی موادهای مخدر، محرک و انواع قرصهای اعتیاد آور و پوسترهایی در مورد اعتیاد در معزض دید اساتید، کارکنان و دانشجویان قرار گرفت.

Etiad