فرهیختگان: فعالیت اقامه نماز دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در بین دستگاههای اجرایی شهرستان حائز رتبه سوم گردید.
دکتر علیرضا حسین پور سنبلی رئیس دانشگاه با ذکر این مطلب گفت: در ارزیابی سال 91، عملکرد اقامه نماز کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان که توسط ستاد اقامه نماز میانه انجام پذیرفت، فعالیتهای نماز این واحد دانشگاهی با درخشش فوق العاده نسبت به سنوات گذشته در جایگاه سوم قرار گرفت.
وی اهم فعالیتهای نماز واحد میانه را برگزاری مرتب جلسات اقامه نماز، انتشار نشریات، گاهنامه و بولتن نماز، اجرای مسابقه نقاشی در بین فرزندان کارکنان و اساتید واحد، اجرای مسابقه فرهنگی نماز در بین کارکنان و اساتید، تهیه و توزیع محصولات فرهنگی نماز، اهداء جوایز نفیس به نماز اولی ها (فرزندان کارکنان)، اقامه مرتب نماز جماعت ظهر و عصر در نمازخانه دانشگاه، برگزاری دوره آموزش 28 ساعته ضمن خدمت با موضوع نماز برای کارکنان، پیگیری ساخت مسجد دانشگاه در دانشکده فنی و مهندسی، تجهیز نمازخانه های دانشکده علوم انسانی و فنی و مهندسی و دانشگاه، برپایی نمایشگاه فرهنگی نماز در سایت مرکزی، برگزاری گفتمان دانشجویی با محوریت نماز، حمایت از تحقیقات و پژوهش های دانشگاهی با موضوع نماز و تشویق فعالان نماز عنوان کرد.

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com