فرهیختگان: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به عنوان باشگاه برتر کشوری برگزیده شد.
دکتر ناصر نظری معاون پژوهش و فناوری واحد میانه در گفتگو با خبرنگار آنا گفت: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان این واحد دانشگاهی در چهاردهمین اجلاس رؤسای باشگاه پژوهشگران جوان سال 91 که در مشهد مقدس برگزار گردید به عنوان باشگاه برتر کشوری انتخاب شد.
وی افزود: مهندس عباس نعمتی عضو هیأت علمی گروه برق، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و همچنین مدیر مرکز رشد و فناور واحد، لوح سپاس خود را از دکتر فرهاد دانشجو ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر زارع رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه دریافت کرد.

IMG 6001