امید (1) تلاش (صفر)
ساحل (صفر) پیروزی (9)
استقلال (3) عزاداران (2)
آذربایجان (1) آرسنال (7)
مارتنزیت (5) برنج ممان (1)

 

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com