فرهیختگان: بمناسبت هفته پژوهش، سخنرانی علمی پژوهشی با موضوع " تصفیه آبهای آلوده به مواد رنگزای آلی به کمک فرآیندهای الکترو شیمیایی تلفیق شده با نور مرئی " با حضور مسئولین و دانشجویان در سالن شهید فرزام کبیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی واحد، سخنران این مراسم دکتر نادر جعفرزاده از اساتید وعضو هیأت علمی دانشگاه در خصوص عوامل آلوده کننده محیط زیست، مانند پساب های صنایع نساجی در سراسر جهان، روشهای بدیع برای تصفیه این پساب ها از جمله استفاده از فرآیند های اکسایش پیشرفته الکتروشیمیایی، استفاده و بکارگیری از کاتد کربن پارچه ای برای حذف رنگزای راکتیو قرمز 195 فرآیند فتوالکتروفنتون کاتالیز شده با یونهای آهن و اگزالات و همچنین مدل سازی و بهینه سازی فرآیند به کمک روش رویه پاسخ (RSM) سخنانی را بیان کرد.

Jafar

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com