امروزه دانشگاه آزاد اسلامی به بزرگترین دانشگاه حضوری جهان تبدیل شده است.
فرهیختگان: اولین کارگاه آموزشی حسابرسی داخلی و حسابرسی تقلب ویژه مدیران و کارشناسان حوزه اداری و مالی واحدهای دانشگاهی منطقه سیزده با حضور مهندس رسولی نژاد دبیر، اللهوردی زاده مدیر اداری منطقه و مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در سالن اجلاس دانشکده فنی و مهندسی واحد برگزار شد.
درابتدای جلسه دکتر علیرضا حسین پور سنبلی رئیس واحد میانه ضمن عرض خیر مقدم و عرض تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان گفت: در دنیای امروزه با این پیچیدگیها و دشواریهایی که چه در رفتارها، منش ها وروشها هست، اگر کنترل هوشمندانه وجود نداشته باشد، قطعا به جایی نخواهیم رسید و سیستمهای مالیاتی، حسابرسی داخلی . خارجی با چالش جدی روبرو خواهد شد.
وی با بیان اینکه شما کارشناسان مالی در حقیقت مغز متفکر کنترل و هوشمند واحدهای دانشگاهی هستید، اظهار داشت: انتظار می رود نسبت به ابزارهای موجدی که امروز از نظر سیتمهای کنترل مطرح هست، مسلح باشید، مسئولین شما می توانند با خیال آسوده از کمترینها، بهترینها را دریافت کنند.
سپس دبیر منطقه 13 گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه یکی از واحدهای بسیار زیبا و قدرتمند در سطح منطقه بوده و ما همیشه به آن افتخار کرده و می بالیم. و این واحد را بعنوان یک الگو برای سایر واحدهای دانشگاهی و حتی خارج از منطقه معرفی می کنیم.
مهندس رسولی نژاد عنوان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با کمک پرخیر و برکت حضرت امام راحل(ره) تأسیس گردید و با این افتخار که این دانشگاه به بزرگترین دانشگاه حضوری جهان تبدیل شده است.
وی یکی از عوامل موفقیت دانشگاه آزاد اسلامی را تاکنون در سطح کشور و حتی جهان را کنتر درست این مجموعه دانست و تصریح کرد: از جمله کنترلهایی که از همان روز اول در این مجموعه بزرگ وجود داشته می توان به کنترلهای سنجش و نظارت در حوزه آموزش، بازرسی همه حوزه ها، کنترل مسائل مالی در حوزه دادری و مالی و در رأس آنها به اداره کل حسابرسی اشاره کرد.
دبیر منطقه سیزده در مورد حسابرسی مستقل گفت: حسابرسی مستقل یعنی یک حسابرسی آزاد که بیشتر از صد سال قدمت دارد و بهترین حسابرسی ها، حسابرسی عملیاتی می باشد. و برای روشهای حسابرسی، تجربه، مهارت حسابرسی و موقعیت کاری حسابرسی لازم است.
رسولی نژاد تأکید داشت: در روشهای حسابداری، یعنی حسابداری عملیاتی، مالی، باید تمام اصول و قانون رعایت شودو بایستی بررسی کنترلهای داخلی در مدارک موجود بررسی شود و مشاهده عینی داشته باشد و همچنین صورتهای مالی حداقت سالی یکبار حسابرسی شود.

2