فرهیختگان: معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از جذب صددرصد اعتبار و تسهیلات دانشجویی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری توسط صندوق رفاه دانشجویی واحد در نیمسال اول تحصیلی 91-92 خبر داد.
علی محرمی با ذکر این مطلب گفت: این اعتبار به صورت وامهای کوتاه مدت به مبلغ 00/000/000/14 ریال، میان مدت به مبلغ 000/000/350 ریال و بلند مدت دولت با اعتبار 000/000/900 ریال بعد از فراغت از تحصیل به دانشجویان، برای مرحله اول سالتحصیلی 91-92 بیش از تخصیص اعتبار از سوی دولت به این واحد دانشگاهی اختصاص یافته است.
وی در ادامه افزود: وام بلند مدت دولت که کل اعتبار و تسهیلات اعطایی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به عنوان سهم واحد میانه 000/000/600 ریال بوده است، این واحد دانشگاهی در کل واحدهای دانشگاهی منطقه 13 تنها واحدی بوده که توانسته است بیش از وام مورد نیاز اعتبار را به خود اختصاص دهد که با پیگیریهای مستمر به صورت کامل و صددرصد جذب و به صورت وام دانشجویی به متقاضیان، طبق مقررات اعطاء گردید.

Moharami

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com