جناب آقای دکتر حسن ولی زاده
ارتقاء شما به درجه علمی "استادی" را تبریک گفته و از خداوند متعال موفقیت بیشتر شما را خواستاریم.
جناب آقای دکتر اسماعیل وصالی شربیانی
ارتقاء شما به درجه علمی "دانشیاری" را تبریک گفته و از خداوند متعال موفقیت بیشتر شما را خواستاریم.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

Arm

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com