فرهیختگان: طی حکمی از سوی ستاد ساماندهی امور جوانان ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به عنوان عضو این ستاد در شهرستان میانه منصوب گردید.
گفتنی است این ستاد در جهت خدمت به جوانان آینده ساز و پیشرفت و تعالی امور جوانان تشکیل گردیده است.

Arm