فرهیختگان: معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه از ادامه برنامه ریزی و روند توسعه فضاهای آموزشی، اداری و رفاهی در این واحد دانشگاهی در 6 ماهه اول سال مالی 91 خبر داد.
علی محرمی با ذکر این مطلب گفت: با توجه به برنامه ریزی و توسعه فضاهای آموزشی، اداری و رفاهی در سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه مجموعاٌ اعتباری بالغ بر 000/000/300/6 ریال در 6 ماهه اول سال مالی هزینه گردیده است.
وی اضافه کرد: این اعتبارات و هزینه ها شامل: ایجاد سالن اجلاس تازه تأسیس دانشکده فنی و مهندسی به مبلغ 000/000/2000 ریال، محوطه سازی و خیابان کشی، فاز اول دانشکده فنی و مهندسی به مبلغ 000/000/000/3 ریال، خرید و نصب بوفه رفاهی و غذاخوری پیش ساخته برای دانشجویان در دانشکده فنی و مهندسی به مبلغ 000/000/000/1 ریال و همچنین ایجاد آسانسور برای تسهیل در مراجعه و رفاه دانشجویان تحت پوشش اداره بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر دانشجویان در سایت اصلی دانشگاه طبق مقررات موجود به مبلغ 000/000/300 ریال می باشد.

Moharami

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com