با توجه به اینکه مجله archives des sciences که به زبان انگلیسی  از طریق سایت http://www.archiveofscience.com منتشر میشوذ به دلیل جعلی بودن این سایت، فاقد اعتبار بوده و مورد تائید دانشگاه آزا د اسلامی نیست بنابراین مقالاتی که در این مجله منتشر شوند، مشمول تشویق نخواهند شد.

جهت اطلاعات بیشتر روی بخشنامه کلیک کنید

Arm

نوشتن دیدگاه

بالا
saeed_sol@yahoo.com